Presentació

EBM Can Canet  CAN CANET (3)

L’escola bressol  municipal Can Canet, inaugurada al setembre del 2009, està situada al districte de sarrià, al vell mig del nucli urbà, molt a prop de la plaça de la Vila. És un servei públic i laic que ofereix atenció educativa als infants de 16 setmanes a 3 anys.

L’escola està dividida en dues plantes i sis aules i està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

L’objectiu de l’escola és afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, oferint-li un conjunt d’experiències educatives que promouen i faciliten els aprenentatges a través del joc, d’activitats individuals i de grup, de la rutina quotidiana, de les relacions que estableix cada infant amb els altres companys/es i amb tots els adults que formem la comunitat educativa.

Dins del projecte educatiu de l’escola  de Can Canet prenen especial importància la música i l’educació visual i plàstica, pel seu valor en l’educació dels sentits i de la sensibilitat dels infants.

Per tal d’aconseguir un ensenyament de qualitat i garantir una coherència curricular a l’escola treballem en equip.

L’equip docent de l’escola està format per:

• Una directora.
• Sis mestres: una mestra tutora per cada aula. (dues si fan reducció de jornada)
• Una mestra complementària que fa tasques de reforç a totes les classes i a la direcció del centre.

Personal contractat per serveis externs:

• Sis educadores de suport (una per aula) (empresa de personal de suport)
• Una cuinera i una ajudant de cuina ( empresa de serveis alimentaris).
• 2 persones de neteja (empresa de serveis de neteja).

Classes : L’escola bressol Can Canet acull 80 infants que estan agrupats per edats en 6 grups

• Grup 1 Picarols
• Grup 2 Timbals
• Grup 3 Darbuka
• Grup 4 Maraques
• Grup 5 Guitarra
• Grup 6 Xilòfon

Total :  8 infants de 16 setmanes a 12 mesos, 36 infants de 12 a 24 mesos  i 36 infants de 24 a 36 mesos

Els horaris

  • L’escola és oberta: de 8 a 17h.
  • Horari acollida: de 8 a 9h.
  • Horari de sortida al migdia: de 11,30 a 12h.
  • Horari d’entrada al migdia : de 14,30 a 15h.
  • Hora de sortida abans de las 17h.

Més informació :  Dossier informatiu famílies 2018-19 Can Canet